Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Kurnig Licht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website,kan op geen enkele wijze op Kurnig Licht verhaald worden.

Kurnig Licht heeft het recht om de informatie op  deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Kurnig Licht gecontroleerd of goedgekeurd.

Kurnig Licht aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor de inhoud van websites van derden.

© 2018 Kurnig Licht  Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Kurnig licht worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd.